Blog Arşivleri

ÇOCUĞUN YARATICILIĞININ GELİŞİMİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER

 

Çocuğun yaratıcılığı çeşitli yöntemlerle desteklenebilir. Ancak, aşağıda belirtilen davranışlar çocukta yaratıcılığın gelişmesine engel olurlar;

1- Çocuklarla yeterince ilgilenilmemesi, tartışılıp konuşulmaması, izlenimlerinin anlatılmasına olanak tanınmaması,

2- Çocuğun merak güdüsünün uyarılmaması ve onun düşünmeye yöneltilmemesi,

3- Çevresinin ve kendisinin duygu ve düşüncelerinin farkına vardırılmaması,

4- Yeniyi bulmaya yöneltilememesi,

5- Taklitçilik ve kopyacılık yapmaya yöneltecek davranışların gösterilmesi,

6- Çocuğun soru sormasının engellenmesi ve ona soru sormaktan kaçınılması,

7- Çeşitli malzemeleri değişik amaçlarda kullanmasına olanak verilmemesi,

8- Çocuğun içtenlik ve doğallığının kısıtlanması,

9- Yenilikçi yaklaşımlara katılmasına imkan verilmemesi,

10- Sıkı bir disiplin altında tutulması,

11- Yetişkin değerlerini öne alarak, çocuklardan yetişkin gibi düşünmelerinin istenmesi,

12- Çocukların fikirlerinin tek ve doğru davranış biçimi üzerinde odaklaşmasının istenmesi,

13- Çocuklara araştırma olanaklarının verilmemesi, bu konularda özgür bırakılmamaları ve ilgi alanlarının sınırlanması,

14- Oyunlarda kızlar ve erkeklerin oynayacağı oyunlar olarak cinsiyet ayrımı yapılması,

15- Çocukların yarış içine sokulması ve hep başarıların vurgulandığı bir çevrenin yaratılması,

16- Çocuğun tek yönlü düşünmeye yöneltilmesi ve yeni düşünceler üretmesine olanak tanınmaması,

17- Çocuğun iç ve dış uyaranlara kapalı kalması,

18- Eğitim faaliyetleri arasında ve de sırasında esnek davranılmaması,

19- Çocuğun kendi kişisel rahatına düşkün olması,

20- Çocuğun içsel özgürlükten yoksun olması,

21- Çocuğun dış koşullarda ve dış ilişkilerde kendini güvenli hissetmemesi,

22- Çocuğun yanlış yapmaktan, yenilgiye düşmekten, alay edilmekten korkması,

23- Çocuğun belli bir otoriteye bağımlı olması,

24- Çocuğun mükemmelliyetçi olarak yetiştirilmesi,

25- Tüm öğretim ve eğitiminde akıl ve mantıktan yana fazla ağırlıklı bir sistemden geçmiş olması,

26- Faaliyet seçiminde basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru hareket edilmeyişi,

27- Çocuğun teşvikten yoksun, eleştirici ve tenkit edici bir ortamda bulunması,

28- Çocuğa bol materyal verilmemesi (örneğin; tuz seramiği ile oynarken her çocuğa renkli ve elma büyüklüğünde bir hamurun verilmesi gereklidir.),

29- Çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan etkinliklerin verilmesi (örneğin; çocuğa resim sehpasında boya yaptırmadan önce parmak boyası ile boyama yaptırılır. Hikaye kitabından önce de resimli hikaye kitapları verilir.),

30- Çocuğun beğenilmeme ve sosyal kabul görmeme gibi yanlış bir tavırla yetiştirilmesi,

31- Çocuğun her ortamda kendiliğinden oluşan öğrenme fırsatlarından faydalandırılmayışı,

32- Çocuğa istendik davranışı öğretirken, bu davranışı tüm yaşantısına genelleme fırsatının verilmemesi,

33- Çocuğun sınırlı bir hayat görüşü içerisinde yetiştirilmesi.

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: